Un lloc per viure conscient de viure
 • portalholístic

  Els millors professionals i centres

 • T'ajudaran a somriure't...

 • a relaxar-te...

 • a fluir com ell...

   

   

 • a sentir-los...

 • a contemplar-la...

 • a respectar-te...                                 

   

   

Especialitats

Disseny humà / SDH
Un mapa amb les teves potencialitats
La Laura Reguant, analista de Disseny Humà ens explica que és.

El Disseny Humà és un sistema d’autoconeixement basat en un compendi de coneixements antics com l’Astrologia, l’I-ching, el sistema de xacres hindú i la Càbala juntament amb ciències contemporànies com la Genètica, la Física i la Bioquímica. El Disseny Humà va ser fundat i transmès per un científic canadenc conegut amb el nom de Ra Uru Hu a partir del 1997, després de deu anys d’haver-lo estat investigant i desenvolupant per mitjà d’estudis empírics sobre la població.

Aquest sistema es mostra a través d’un gràfic que té aquest aspecte i que és únic per a cada individu a través de les coordenades de la seva data de naixement, hora i lloc:

 

Es tracta d’un mapa que reflecteix la teva naturalesa i les teves potencialitats.

L’escola del Neodisseny Humà va ser creada per Silvia Vega Nirupo, alumna del fundador del Disseny Humà, i posa un èmfasi especial en la meditació i la consciència de l’esperit.

Per a què serveix?

La interpretació d’aquest mapa té la finalitat de transmetre de manera simple i pràctica les mecàniques a través de les quals funciona una persona i la seva naturalesa: el seu funcionament energètic, el seu tarannà més individual o més sociable, la seva manera de viure les emocions, els valors, la sexualitat, l’aprenentatge..., les seves habilitats naturals, els aspectes creatius, els punts fràgils... Et revela la pròpia autoritat interna i la millor estratègia de funcionament segons el teu tipus.

Sovint ens identifiquem amb allò que no som i ens esforcem en contra de la nostra natura a ser d’una determinada manera a causa de les creences, patrons heretats i condicionament de l’entorn. Aquest sistema vol facilitar el camí de la vida per tal que la persona es reconegui a si mateixa o, en el cas d’un nen/a en edat primerenca, trobi el suport i els recursos necessaris per desenvolupar-se gràcies al coneixement i consciència dels progenitors i persones que l’envolten, de manera que pugui fluir espontàniament i amb suavitat per la seva vida.

No es tracta d’un sistema de creences, sinó d’unes pautes vitals per tal que la persona n’experimenti la utilitat per si mateixa quan les aplica i observa en la seva vida quotidiana.

Què veus en la teva carta?

En la teva carta apareixen nou figures geomètriques que són les teves funcions vitals, anomenades centres i que estan units per uns canals. Els números que veus a cada extrem d’aquests canals s’anomenen portes i corresponen als 64 hexagrames de l’I Ching.

Aquells centres que estan de color representen allò que és fixe en tu i que opera sempre de la mateixa manera, per la qual cosa és consistent en la manera de funcionar i te’n pots fiar. Contràriament, els centres en blanc, són aspectes d’aprenentatge per a tu des d’on reps una informació de l’exterior que no pots filtrar de manera pròpia, per la qual cosa representen la teva saviesa potencial alhora que les teves zones de vulnerabilitat. Els centres en blanc són els teus aspectes dinàmics per interactuar amb el món.

Quins són els centres?

1. El centre del Cap: la inspiració que ve de dalt, la pressió per posar en marxa el procés mental.

2. El centre Ajna: la manera de racionalitzar, pensar, reflexionar.

3. El centre de la Gola: la manera d’expressar-se verbalment i la capacitat de manifestació.

4. El centre G: la pròpia direcció i identitat i la manera de viure l’amor.

5. El centre de Cor: la voluntat i l’accés als recursos.

6. El centre de la Melsa: el centre de les pors i la supervivència, el sistema immunitari, el benestar o malestar del cos físic.

7. El centre Sacral: la pròpia sexualitat i la manera de viure l’energia.

8. El centre del Plexe Solar: el centre de les emocions.

9. El centre de l’Arrel: la connexió amb la Terra, l’instint, l’adrenalina, l’estrès.

Què són els tipus?

Segons el Sistema del Disseny Humà, podem classificar els éssers humans en quatre tipus que operen amb un patró únic: el generador, el manifestador, el projector i el reflector. A cada un dels tipus correspon una estratègia específica per prendre decisions sanes, correctes i naturals que permetin connectar la persona amb la pròpia autoritat interna més enllà del condicionament. L’aplicació de l’estratègia permet connectar-se amb la pròpia naturalesa i permetre que la vida flueixi.

A grans trets, el manifestador és un tipus proactiu amb una energia autònoma per iniciar però no per perseverar. No li agraden els obstacles, ja que busca la llibertat plena, per la qual cosa desperta la ràbia quan troba impediments. La seva estratègia és informar abans d’actuar i aprendre a pactar i cooperar malgrat que li agradi anar a la seva.

El generador és un tipus energètic amb una energia inesgotable disponible per posar-la al servei d’una activitat i perseverar-hi energèticament. Està dissenyat per trobar la satisfacció total amb allò que fa i no pas perseguir i implicar-se amb coses no convenients que el fan sentir frustrat i esclau. La seva estratègia és respondre als estímuls externs, és a dir, que li cal escoltar l’exterior per detectar els estímuls que li desperten un sí interior. Només aleshores pot saber què vol de manera autèntica. Representen el 70% de la població.

El projector és un tipus interactiu dissenyat per enfocar-se en l’altre i dirigir la seva energia. És un tipus receptiu que energèticament respon per invitació, per la qual cosa pot sentir que no disposa de gaire energia autònomament; la qüestió és que no la necessita perquè està enfocat a dirigir l’altre. El seu objectiu és trobar l’èxit gràcies al reconeixement dels seus dons per part dels altres. Contràriament, quan no és reconegut se sent amargat.

El reflector és un tipus essencialment receptiu, dinàmic, flexible i adaptable, ja que té tots els centres oberts. Això el fa absolutament obert i permeable a l’exterior, constantment impactat pels estímuls externs sense res fixe dins seu, cosa que li pot fer sentir confusió o poca claredat. Reflecteix l’entorn. El seu potencial de saviesa és proporcional al seu alt grau de fragilitat. El seu tema és la desil·lusió. La seva estratègia és esperar un cicle de la lluna de 28 dies per prendre decisions correctes. 

Laura Reguant Cardona

Analista del Neodisseny Humà

615 076 832

laurareguant@yahoo.es

 

Ets professional analista del disseny humàRegistra't gratuïtament a PortalHolístic!

Busques un/a terapeuta del disseny humà? Troba'ls aquí!

Busques un esdeveniment relacionat amb el disseny humà? Troba'ls aquí!

 

Cercador

centres i professionals

de les teràpies naturals i activitats conscients

Select the region to restrict your search