Un lloc per viure conscient de viure
 • portalholístic

  Els millors professionals i centres

 • T'ajudaran a somriure't...

 • a relaxar-te...

 • a fluir com ell...

   

   

 • a sentir-los...

 • a contemplar-la...

 • a respectar-te...                                 

   

   

Condicions legals de PortalHolístic

 

Política de privadesa

En compliment de les obligacions de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSI-CE) i de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), el client/usuari queda informat i dóna el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades de caràcter personal en un fitxer propietat i responsabilitat de LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS, propietària del PortalHolístic. Aquest fitxer ha estat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat de la incorporació de les seves dades de caràcter personal és la d’informar al client/usuari sobre els productes, els serveis, l’agenda i els articles publicats, tots ells relatius a informació referent al portal, tant per mitjans telemàtics com en format paper; facilitar-li l’accés al seu perfil i esdeveniments publicats, i recollir les dades de facturació necessàries en el cas que hagi contractat algun servei propi del PortalHolístic.

L’usuari/client podrà exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer enviant un correu-e a l’adreça: contacte@portalholistic.com

L’usuari/client queda informat que les dades personals que ha proporcionat no seran comunicades ni cedides a terceres persones i se li garanteix que el servidor en què aquestes es tracten i s’emmagatzemen disposa de totes les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a les esmentades dades per part de terceres persones no autoritzades. No obstant l’usuari/client reconeix que qualsevol transferència de dades per internet esdevé un risc i l’accepta, juntament amb les seves conseqüències.

Condicions generals

Les presents condicions generals de contractació regulen la relació comercial que pugui crear-se entre LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS (en endavant PortalHolístic o bé www.portalholistic.com o PORTAL HOLÍSTIC) i l’usuari/client de la contractació realitzada a través dels formularis del web www.portalholistic.com. La contractació a través dels esmentats formularis suposarà l’acceptació expressa del client o usuari d’aquestes condicions.

PortalHolístic és propietat de LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS (marca registrada) amb domicili social a la Urb. Mas Enric-Can Prat, C.D 151, 08296 de Castellbell i el Vilar, Barcelona, Espanya, amb número de CIF 52155818Y i correu electrònic contacte@portalholistic.com

PortalHolístic és una marca registrada i la seva adreça és www.portalholistic.com.

PortalHolístic es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals de contractació.

Necessitats de registre

Per a l’accés als continguts del web www.portalholistic.com no serà necessari registrar-se. No obstant això, per a l’ús de determinats serveis, perfectament detallats en les diferents seccions del web, serà imprescindible un registre previ d’usuari/client.

Gratuïtat del registre

Amb caràcter general el registre d’usuaris/clients al web www.portalholistic.com serà gratuït. No obstant això, hi ha serveis de contractació d’espais publicitaris que estan subjectes a contraprestació econòmica en la forma i terminis que s’exposen detalladament en el procés de compra.

Només es podran registrar els professionals, centres, entitats, grups, escoles i/o altres que es dediquin a qualsevol temàtica relacionada amb la salut holística i la consciència de vida clarament classificades en l’apartat d'especialitats, i que vulguin promocionar-se i donar publicitat dels seus serveis a la resta d’usuaris.

Informació prèvia a la contractació d’espais publicitaris gratuïts o de pagament

PortalHolístic informa que tot el procediment de registre i contractació d’espais publicitaris dins del portal està degudament detallat i s’informa clarament sobre el preu o la seva gratuïtat, el període de contractació, els espais triats i les característiques dels mateixos dins del portal. L’usuari/client declara conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació a través del portal. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir capacitat jurídica i d’acció necessària per accedir als llocs web del PortalHolístic i la contractació mitjantçant els esmentats llocs. L’usuari/client es fa responsable de la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client i no pot cedir-la a altra persona.  

Àmbit d’aplicació i acceptació a les condicions de contractació

Aquestes condicions regulen la contractació on-line d’espais publicitaris gratuïts o de pagament oferits pel PortalHolístic amb domicili social a Urb. Mas Enric-Can Prat, C.D. 151, 08296 de Castellbell i el Vilar, Barcelona a través del web www.portalholistic.com i oferits únicament a través de l’esmentat portal.

La complimentació i l’enviament del corresponent registre de contractació d’espais publicitaris per part del client expressa l’acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les presents condicions de contractació d’espais publicitaris gratuïts o de pagament.

Preus, ofertes, sistemes de contractació i confirmació

Els preus dels diferents espais publicitaris amb les seves característiques, seran sempre els preus finals de contractació pel client, estaran perfectament indicats dins del procés de contractació i es podran consultar en qualsevol moment durant la mateixa. El client podrà en tot moment posar-se en contacte amb PortalHolístic mitjançant telèfon, per formulari o correu-e (contacte@portalholistic.com).

La contractació d’espais publicitaris serà sempre a través del procés de registre de contractació de l’espai al qual faci referència, excepte en els casos en què el client precisi que PortalHolístic li realitzi el disseny de l’espai publicitari contractat o en el cas que el client sol·liciti fer el pagament mitjançant transferència bancària. Donat que el web comptabilitza el temps de contractació dels diferents espais publicitaris en el cas de transferència bancària aquest procés es pactarà directament amb el client des del web.

Formes de pagament

El preu dels espais publicitaris contractats només es pagarà a elecció del client a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • amb targeta de crèdit. El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit és directament proporcionat per l’entitat de crèdit. Les targetes admeses són VISA o MASTERCARD
 • amb Transferència bancària. S’haurà de sol·licitar expressament a PortalHolístic aquesta opció

Protecció de dades personals

L’usuari/client autoritza a PortalHolístic a desar de forma automàtica les dades personals facilitades. Les esmentades dades personals es tractaran amb la finalitat que s’especifica a l’apartat d’Informació Legal.

PortalHolístic garanteix que ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. No obstant això, l’usuari/client és conscient que PortalHolístic no pot garantir la seguretat absoluta sobre els mateixos donat que qualsevol mesura de seguretat a internet és relativament fràgil, per la qual cosa PortalHolístic no es responsabilitza de cap dany i/o perjudici i/o benefici no obtinguts per l’usuari/client o altra tercera persona que es vegi perjudicada en aquest sentit.

Servei d’atenció al client i comunicacions

L’usuari/client pot comunicar-se amb PortalHolístic mitjançant telèfon, formularis o correu electrònic.

Atenció al client: contacte@portalholistic.com

Telèfon de contacte: 668 556 148 horari de 9 a 13 hores.

Contracte i jurisdicció

Els contractes subscrits a través de www.portalholistic.com s’entenen celebrats al domicili de la Urb. Mas Enric-Can Prat, C.D. 151, 08296 Castellbell i el Vilar de Barcelona, Espanya.

Aquest contracte queda sotmès a les lleis espanyoles i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Avís legal d’ús del web

Objecte i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web PortalHolístic a l’adreça www.portalholístic.com del qui és titular LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS.

La navegació pel lloc web www.portalholistic.com li confereix la condició d’usuari del mateix i l’implica a l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, que poden patir modificacions per la qual cosa li aconsellem que les revisi periòdicament.

L’usuari s’obliga a fer ús correcte del lloc web esmentat de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic, les condicions generals i el present avís legal. L’usuari respondrà davant LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

Identificació

En cumpliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol (LSSI-CE) de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informa que:

PortalHolístic és una marca registrada i propietat de LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS.

LA LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS és un nom comercial i una marca registrada.

La seva denominació social és: La lluna de l’Arwen noves idees webs. Adreça: Urb. Mas Enric-Can Prat, C.D. 151, 08296 Castellbell i el Vilar, Barcelona, Espanya.

El seu CIF és: 52155818Y

Condicions d’accés i ús del web

El web www.portalholistic.com i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït.

L’usuari garanteix que totes les dades aportades són veraces i actuals i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis del PortalHolístic.

Qualsevol acció il·lícita detectada podrà ser informada a les autoritats competents i en conseqüència es perdran els drets de registre al portal.

Propietat intel·lectual i industrial

El web www.portalholistic.com, de nom PortalHolístic (PORTAL HOLÍSTIC), és propietat de la LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció del web, de totes les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de contingut són propietat exclusiva de la LLUNA DE L’ARWEN NOVES IDEES WEBS, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

PortalHolístic prohibeix qualsevol transacció, cessió, venda o lloguer, exposició pública parcial o total del web. Tanmateix es permet als usuaris fer ús de les dades exposades per a ús personal, privat i sense ànim de lucre. Està totalment prohibida la seva utilització, modificació, reproducció, comunicació o distribució amb finalitats lucratives.

Exclusió de garanties

PortalHolístic no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Tampoc serà responsable, dels danys i perjudicis causats a l’usuari/client a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat del portal i els seus serveis.

Responsabilitat de PORTALHOLISTIC.COM

PortalHolístic no és responsable del contingut, exactitud, veracitat, autenticitat i actualització de la informació aportada per altres persones físiques o jurídiques que consta dins del web o que enllaci a altres webs o correus-e.

És responsabilitat única i exclusiva dels usuaris/clients que aportin qualsevol tipus d’informació a PortalHolístic si aquesta no és veraç o vulnera qualsevol dret a tercers i/o legalitat vigent.

PortalHolístic no serà responsable de les opinions expressades als articles en general signats per persones alienes al web www.portalholistic.com, ni dels comentaris i opinions aportades en fòrums, blogs i diverses xarxes socials en què PortalHolístic sigui partícip. PortalHolístic no serà responsable de cap dany, perjudici de cap naturalesa, directa, indirectament ni subsidiària causats pel contingut publicat. En tots els continguts publicats a www.portalholistic.com apareix la signatura de la persona que ha redactat el text i que esdevé responsable del mateix i les seves conseqüències generals.

Els continguts publicats a www.portalholistic.com són a títol informatiu i mai han de substituir l’opinió d’un especialista de la medicina o visita mèdica.

PortalHolístic no està necessàriament d’acord amb les opinions, contingut i informació en general aportada per persones externes al portal, per la qual cosa l’usuari és plenament conscient, responsable i lliure d’accedir als enllaços externs, de seguir els tractaments publicitats dels centres o professionals anunciats i de les seves conseqüències.

Resolució

PortalHolístic es reserva el dret d’anul·lar anuncis, registres o altres continguts, sense previ avís, a instància pròpia o d’un tercer si considera que es tracta d’informació poc fiable, no veraç, que incompleix aquestes condicions generals i d’avís legal d’ús del web, que atenta contra els interessos d’altres i en general no s’adequa a la legalitat vigent.

En aquest cas l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PortalHolístic pugui patir directament o indirecta, com a conseqüència de l’exposat en el paràgraf anterior. El mateix usuari respondrà també davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que un tercer pugui interposar, inclosos els organismes públics, de caràcter general.

Cercador

centres i professionals

de les teràpies naturals i activitats conscients

Select the region to restrict your search